Program 2022
 • Běžící češtinář zpět na fildě

  Jak se stát bez ohledu na tituly lingvistou a jak se zamilovat do literatury, i když nejste knihomol či tzv. booklover? A co je vlastně čeština? Není to prosté, ale je to zajímavé.

  Čtyři roky po formálním opuštění milované fildy se neformálně vracím, abych svým mladším kolegům řekl něco o práci češtináře (na volné noze a na sociálních sítích). S přednáškou Čeština všelijak jsem navštívil už padesát škol, ovšem pro fildu chystám její speciální verzi. A aby to nebyla jen klasická jednosměrná přednáška a došlo k narušení tohoto do jisté míry překonaného žánru, dáme si také kvíz. Víc neprozradím. P. S.: Tužky si brát nemusíte, ale dobrou náladu rozhodně.

  Lektor: Mgr. Jarmil Vepřek, Ph.D. alias Běžící češtinář
  Kdy: 14. listopadu v 10:00 a 14:00 hod.
  Kde: učebny C41 a C43
  Kapacita: 18 osob

  Registrace (1. skupina) Registrace (2. skupina)

 • Co stojí za vzdělávacími nerovnostmi v ČR a jak je zmenšovat?

  Co říkají data o vzdělávacím (ne)úspěchu a sociálních problémech regionů? Které faktory můžeme zlepšovat? PAQ Research připravilo 205+1 reportů za území obcí s rozšířenou působností, které dávají do souvislosti sociální kontext a vzdělávací výstupy lokálních vzdělávacích systémů. K čemu reporty jsou? Jak s nimi pracovat? Jak přemýšlet nad opatřeními, která zvyšují šance na úspěch ve vzdělávání a v životě všech dětí bez ohledu na to, do jakého prostředí se narodí? Kdo nese odpovědnost za kvalitu vzdělávání v ČR? Právě o tom si budeme povídat s analytikem organizace PAQ Research Karlem Gargulákem.

  Lektor: Mgr. et Mgr. Karel Gargulák
  Kdy: 15. listopadu v 18:00 hod.
  Kde: online
  Kapacita: neomezená

  Registrace

 • Za úspěch z 85 % vděčíme měkkým dovednostem. Jak (se) je (na)učit?

  Metodika Skills Builder – schopnost naslouchat

  Ukážeme vám, jak metodika Skills Builder rozvíjí měkké dovednosti, s čím vším pedagogům pomáhá, jak naplno využít metodický portál Skills Builder a doporučení, jak s metodikou začít. Zaměříme se na schopnost naslouchat a jak ji rozvíjet.

  Lektoři: Mgr. Romana Šloufová, Mgr. Pavel Fiala
  Kdy: 16. listopadu v 10:00 hod.
  Kde: učebna C43
  Kapacita: 18 osob

  Registrace

 • Za úspěch z 85 % vděčíme měkkým dovednostem. Jak (se) je (na)učit?

  Metodika Skills Builder – pozitivní nastavení

  Ukážeme vám, jak metodika Skills Builder rozvíjí měkké dovednosti, s čím vším pedagogům pomáhá, jak naplno využít metodický portál Skills Builder a doporučení, jak s metodikou začít. Zaměříme se na pozitivní nastavení a jak jej rozvíjet.

  Lektoři: Mgr. Romana Šloufová, Mgr. Pavel Fiala
  Kdy: 16. listopadu v 12:00 hod.
  Kde: učebna C41
  Kapacita: 18 osob

  Registrace

 • Digitální technologie (nejen) v hodině a o přestávce

  Téma digitálních technologií a jejich využití ve vzdělávání je někdy spojováno zejména s vybavením škol, připraveností učitelů nebo učebním obsahem v digitální podobě. Škola je ale pouze jedním prostředím, kde se adolescenti setkávají s technologiemi. Dalším, a zcela zásadním, prostředím je rodina, kde se děti setkávají s digitálními technologiemi nejdříve a rodiče mají velký vliv na podobu života rodiny s technologiemi.

  A neméně důležité je to, jak digitální technologie spoluutváří život a učení adolescentů, kteří proto bývají nazýváni digital teens. Jak tedy využívají učitelé technologie ve své výuce? Jsou dovednosti a znalosti o technologiích získané ve výuce použitelné v životě mimo školu? Jak vnímají roli technologií v učení svých dětí rodiče a proč? Proč mají adolescenti sledovat YouTube? K čemu může adolescentům sloužit natáčení videí? Jak vidí digitální technologie samotní digital teens? Proč mluvíme o digitálních technologiích jako o dobrém sluhovi a špatném pánovi? V přednášce se budeme snažit na tyto i další otázky najít odpověď, a to na základě empirických dat hned z několika výzkumů.

  Přednášející: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.
  Kdy: 16. listopadu v 16:00 hod.
  Kde: učebna G31
  Kapacita: 40 osob

  Registrace

Program 2020


Program 2020

V tradičním jarním termínu jsme se letos nesešli, protože naše univerzita byla uzavřena.
Ale už teď se pro vás něco chystá v semestru podzimním!

Moc se na vás těšíme!

Týden učitelství letos nabízí pět webinářů s kapacitou 20 osob.
Na všechny webináře se můžete přihlásit do 4.12.2020.

Formativní hodnocení v praxi

Webinář představí interaktivní formou koncept formativního hodnocení, zasadí ho do kontextu efektivní výuky i hodnocení. Na základě konkrétních ukázek z praxe a českých i zahraničních výzkumů se bude věnovat jednotlivým postupům formativního hodnocení: respektující komunikace, poskytování a získávání zpětné vazby, stanovování cílů a kritérií, sebehodnocení a vrstevnickému hodnocení. Bude poskytnut také prostor pro diskuzi nad konkrétními náměty a sdílení zkušeností mezi účastníky.

Lektorka: dr. Veronika Laufková, PdF UK
Termín: pondělí 7. 12. od 14:00 do 15:30
Forma: online - odkaz zašleme před webinářem všem přihlášeným

Přihlásit se na webinář Formativní hodnocení

Specifické poruchy učení na vlastní kůži

Co vlastně znamenají všechna ta dys- (a píše se tam vůbec tvrdé y)? Možná patříte do skupiny těch, kteří se s nějakou specifickou poruchou učení sami potýkají a třeba se budete chtít podělit o své zkušenosti s přístupem vyučujících během vaší školní docházky. Co asi prožívají studenti, kteří mají nějakou z poruch učení? A jak jim můžete Vy jako budoucí učitelé pomoci? To a mnohem více se dozvíte na prakticky zaměřeném workshopu Specifické poruchy učení na vlastní kůži. Pojďte si to vyzkoušet.

Lektorky: Mgr. et Mgr. Eva Barnová a Mgr. Iva Oulehlová, Teiresiás MU
Termín:  úterý 8. 12. od 12:00 do 13:30
Forma: online - odkaz zašleme před webinářem všem přihlášeným

Přihlásit se na webinář Specifické poruchy učení

Icebreakery a energizery aneb silné jazykové espresso

Všichni známe ty hrozné okamžiky zoufalství, když se zdá, že studenti usínají a zdá se, že únava přebírá vládu nad celou třídou... Dobrá zpráva! Existuje způsob, jak se tomu bránit (a vyhrát)! A co je ještě lepší, je to zábava a je opravdu těžké si to neužít! Tento workshop vám umožní ochutnat příjemnou kombinaci těchto aktivit (tzv. silné jazykové espresso). Tyto aktivity vaše rozhýbají, probudí a vykouzlí jim úsměv na tváři. Pokusím se nedát vám jen ochutnávku, ale také osvědčený recept, jak ho připravit. Jako dárek na rozloučenou dostanete mini e-book se všemi aktivitami, které si vyzkoušíme (a nejen těmi) tak, abyste je mohli kdykoliv použít ve vaší výuce.

Lektor: Mgr. Bronislav Sobotka
Termín: úterý 8. 12. od 14:00 do 15:30
Forma: online - odkaz zašleme před webinářem všem přihlášeným

Přihlásit se na webinář Icebreakery a enegizery

Thinking out of the box aneb jak propojujeme výuku napříč předměty

Myslíte si, že o dějepise se dá vyučovat jen v dějepise a občanské výchově jen v občance? Přijďte prozkoumat, jak se na druhém stupni pokoušíme vystupovat ze škatulky jednotlivých předmětů a hledat co nejvíce propojení (např. v předmětech dějepis, občanská výchova, čeština, IVT, angličtina). Pojďte zjistit, jak lze obsah učiva pojmout napříč předměty, a nahlédnout pod pokličku toho, jak nad tím přemýšlíme, co se nám daří, a s čím se naopak potýkáme. Naším velkým cílem je udělat učení smysluplnější a pomoci dětem vidět svět v souvislostech.

Lektorka: Mgr. Martina Holková, Labyrinth
Termín: středa 9. 12. od 10:00 do 11:30
Forma: online - odkaz zašleme před webinářem všem přihlášeným

Přihlásit se na webinář Thinking out of the box

Fake news a dezinformace - Jak na ně ve výuce

Jak nepodléhat dezinformacím? Jak poznat hoax? Jak odhalit fake news? A jak o tom všem učit? Členové spolku Zvol si info přednáší o problematice dezinformací nejen pro studenty středních škol už od roku 2016. Workshop bude rozdělený do dvou částí, první teoretická a informativní část - seznámení s terminologií, dezinformačními technikami, a druhá praktická část - představení programů, které se právě této problematice věnují. Účastníkům workshopu chceme také ukázat, kde čerpat materiály pro výuku, jak o fake news učit a na co žáky připravit.

Lektor: Jan Bořil, Zvol si info
Termín: čtvrtek 10. 12. od 10:00 do 12:00
Forma: online - odkaz zašleme před webinářem všem přihlášeným

Přihlásit se na webinář Fake news a dezinformace

Program 2019

Pondělí 15. 4. 2019

9:00 - 11:00 "Fakjů pane učiteli" - aneb jak učit náctileté (nejen) cizí jazyky

Náctiletí nejsou ani děti, ani dospělí. Někdo tuto skupinu učí rád, jiný se jí vyhýbá za každou cenu. Cílem našeho prakticky laděného workshopu je uvědomit si a pochopit, na čem stojí a padá úspěšná interakce s náctiletým žákem ve výuce. Pokusíme se společně charakterizovat specifika této skupiny a vlastnosti, které by měl mít úspěšný učitel, pracující s touto věkovou skupinou. Workshop by mohl pomoci účastníkům v realistickém posouzení a zhodnocení vlastních schopností a dovedností se zvláštním zřetelem na roli sebepoznání a emoční inteligence ve výukovém procesu.

Mgr. et Mgr. Alicja Leix, Ph.D. & Mgr. Linda Doleží, Ph.D.
Lektorky působí na Filozofické fakultě MU.
Učebna L10

Přihlásit se

10:45 - 12:15 Rétorické dovednosti: Řečni jako Platón

Stále se vám klepou kolena, když překračujete práh školní třídy? A když třídu opouštíte, nemůžete popadnout dech? Pak by vám mohlo pomoci ovládnutí dávného umění rétoriky. Tipů a triků na to, jak mluvit, dýchat, hýbat se… při přednášení, není nikdy dost. Na workshopu „Rétorické dovednosti: Řečni jako Platón“ se však nenaučíte jenom to, ale čeká vás také nácvik obhajoby svých názorů proti oponentům, vhodné argumentace a rozpoznávání manipulace. Co vše se však na workshopu bude odehrávat, záleží především na vás a vaší volbě přímo na místě.

Mgr. Hana Žižková
Lektorka působí na Filozofické fakultě MU.
Týmová pracovna 7

Přihlásit se

11:15 - 13:00 Nebojme se genderově citlivě vzdělávat

Vzdělávací instituce nepochybně poskytují významný kontext pro genderovou socializaci. Jejich úkolem je připravit děti a mladé lidi pro dnešní svět. Školy výrazně napomáhají formovat mentalitu dětí a mladých lidí a také způsob, jakým na sebe posléze nahlížejí ve společnosti. Posilováním, nebo naopak odmítáním genderových stereotypů mohou pedagogičtí pracovníci a pracovnice přispívat ke zvyšování, nebo naopak snižování genderových rozdílů.

Během workshopu, který bude mít interaktivní podobu, jeho účastníci a účastnice vyplní krátký dotazník vztahující se k jejich očekáváním ohledně rolí žen a mužů v dětství. Posléze se společně zamyslí nad zjištěními z dotazníku.  Dále budou pomocí strukturované aktivity reflektovat způsob, jakým nás ovlivňuje školní prostředí. V neposlední řadě budou seznámeni s principy, z kterých vychází genderově senzitivní pedagogika.

Mgr. et Mgr. Kateřina Hodická
Lektorka působí v Genderovém informačním centru NORA.
Učebna L10

Přihlásit se

13:15 - 15:15 Labeling - praktická sociální psychologie (nejen) pro učitele

Labeling (nebo labelling, česky: nálepkování), spadá spolu se stereotypy a předsudky do kategorie sociálních jevů, které charakterizuje povětšinou špatná pověst. Tyto jevy pramení z přirozených tendencí v lidském myšlení; člověk je líná bestie a zjednodušené myšlenkové procesy jsou pochopitelně energeticky méně náročné než komplexní analýzy. Než se někdo v posvátném rozhořčení rozhodne s nálepkováním něco dělat, měl by nejdříve vědět, s čím má tu čest. Může se to dozvědět v rámci workshopu, během kterého pocítí na vlastní kůži a uvidí na vlastní oči (obojí doslova) vznik, fungování a dopady procesu, který hýbe dynamikou každé sociální skupiny, včetně školních tříd. Workshop pro vnímavé, kteří rádi vidí pod pokličku.

Mgr. et Mgr. Alicja Leix, Ph.D.
Lektorka působí na Filozofické fakultě MU.
Učebna L10

Přihlásit se

14:00 - 15:30 Spokojený žák - úspěšný žák: Metody pozitivní edukace při práci se třídou

Na workshopu si představíme efektivní metody a empiricky ověřené intervence Pozitivní edukace, jež využívá vědeckých poznatků pozitivní psychologie ve výchovně-vzdělávacím procesu. Dozvíte se, jak souvisí osobní pohoda žáků s jejich školní úspěšností a seznámíte se s hlavními programy pozitivní edukace zaměřenými na zvýšení spokojenosti žáků, posílení jejich psychické odolnosti, rozvoj silných stránek charakteru a podporu pozitivního klimatu ve třídě. Prakticky si vyzkoušíte nejčastěji používané techniky a postupy a odnesete si s sebou portfolio se seznamem aktivit a doporučených zdrojů, které pak můžete dále využívat ve své práci. Tužku, papír a dobrou náladu s sebou!

doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.
Lektorka působí na Filozofické fakultě MU.
Týmová pracovna 7

Přihlásit se

16:00 - 18:00 Vyber si svůj styl: Řešení konfliktů nejen na pracovišti

Každý máme svůj způsob a zaběhnutý přístup k řešení konfliktů, který pramení už z našeho dětství. Tento způsob nás předurčuje k tomu, jak si poradíme s konflikty ve svém okolí. Na našem workshopu zjistíte, jakým stylem převážně přistupujete k řešení konfliktů. Na konkrétních situacích si potom ukážeme, jak můžeme řešit konflikty efektivněji. Workshop bude zaměřený na situace mezi kolegy a nadřízenými, ale principy můžete použít v jakékoliv konfliktní situaci.

Mgr. Monika Skutková a Mgr. Zuzana Sýkorová, Ph.D.
Lektorky působí na Fakultě sociálních studií MU.
Týmová pracovna 7

Přihlásit se

Úterý 16. 4. 2019

9:00 - 10:30 Specifické poruchy učení na vlastní kůži

Co vlastně znamenají všechna ta dys- (a píše se tam vůbec tvrdé y)? Možná patříte do skupiny těch, kteří se s nějakou specifickou poruchou učení sami potýkají a třeba se budete chtít podělit o své zkušenosti s přístupem vyučujících během vaší školní docházky. Co asi prožívají studenti, kteří mají nějakou z poruch učení? A jak jim můžete Vy jako budoucí učitelé pomoci? To a mnohem více se dozvíte na prakticky zaměřeném workshopu Specifické poruchy učení na vlastní kůži. Pojďte si to vyzkoušet.

Mgr. et Mgr. Eva Barnová a Mgr. Iva Oulehlová
Lektorky působí ve středisku Teiresiás MU.
Týmová pracovna 7

Přihlásit se

10:45 - 12:15 Do školy na YouTube

Proč je na YouTube učení zábava a ve škole nuda? V rámci workshopu budeme společně diskutovat, jak je možné využít video v učitelské praxi. Budeme řešit, co definuje vzdělávací video, jaká videa je možné využít ve výuce a co obnáší tvorba videí s žáky. Ve druhé části se zaměříme na učitele, kteří tvoří vzdělávací videa na YouTube. Zjistíte, proč učitelé dávají přednost YT před školou, jaká videa tvoří, a nakonec si sami vyzkoušíte, jak vytvořit návrh vzdělávacího videa.

Mgr. Klára Holíková
Lektorka působí na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity.
Týmová pracovna 7

Přihlásit se

13:15 - 15:15 Moc ve výuce začínajících učitelů

Moc učitele spočívá v ovlivňování postojů a jednání žáků, proto ji lze chápat jako jádrovou oblast výukového procesu. Nedokáže-li učitel pracovat se třídou, naplní svoje didaktické cíle jen stěží. V tomto workshopu se proto zaměříme na moc ve školní třídě. Zamyslíme se nad rozdíly mezi mocí a autoritou a popíšeme mocenské báze učitele, které vysvětlují, proč žáci (ne)plní učitelovy pokyny. Problematika moci ve školní třídě bude ilustrována na ukázkách z výzkumu studentů učitelství na praxi a upozorní tak na některé problémy, se kterými se začínající učitelé potýkají. Účastníci workshopu se seznámí s dotazníkem, na jehož základě mohou reflektovat mocenské báze ve svých třídách.

Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D.
Lektorka působí na Pedagogické fakultě MU.
Týmová pracovna 7

Přihlásit se

13:00 - 16:15 Tipps und Tricks für den Deutsch-Unterricht

Seminář představí učitelům němčiny osvědčené tipy, užitečné rady a triky, jak učení sobě i žákům zpříjemnit, pomoci jim učit se efektivněji a nabyté znalosti déle uchovat. Hravý charakter úkolů žáky motivuje a zlepšuje atmosféru ve skupině, využití času v hodině je efektivní. Jednotlivé aktivity učitelům pomohou nejen zpestřit hodinu, ale pomohou také k upevnění znalostí a rozvíjení komunikačních znalostí žáků.

Seminář bude probíhat v německém jazyce.
doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D.
Lektorka působí na Slezské univerzitě v Opavě
Učebna L10

Přihlásit se

14:00 - 15:30 Ruština zábavně (nejen) pro učitele

Měla by výuka studenty bavit? Pokud je naplnění zájmů oboustranné, tak  proč ne? Pokud to zároveň plní vzdělávací a výchovné cíle, pak určitě ano! Prakticky koncipovaný workshop bude zaměřen na používání zábavných a zároveň smysluplných motivačních prvků v modelových situacích, které mohou posloužit jako inspirace pro zefektivnění učení jak pro budoucí učitele, tak i pro studenty ruštiny. Účastníci budou mít příležitost  vyzkoušet si praktické aktivity zážitkového učení sami na sobě.

Mgr. Taťjana Zaňko (Ústav slavistiky FF MU)
Učebna B2.52
Na tento workshop není potřeba se přihlašovat, zkrátka přijďte.

15:30 - 17:30 Wikipedie jako přítel učitele

Jakými způsoby lze pracovat s Wikipedii ve výuce a jak mohou žáci díky největší online encyklopedii rozvíjet kritické myšlení, digitální gramotnost, cizí jazyky a spoustu dalších dovedností? Přijďte se seznámit s tím, jak Wikipedie funguje. Vyzkoušet si několik aktivit, které můžete začlenit do vlastní výuky. A v neposlední řadě diskutovat o tom, jak s Wikipedií ve výuce spolupracovat, a ne ji svým žákům zakazovat.

Mgr. Jaroslav Mašek, Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno
Ing. Mgr. Jiří Rambousek, Ph.D., Katedra anglistiky a amerikanistiky (FF MU)
Bc. Dominik Matus, DiS., Obecná teorie a dějiny umění a kultury (FF MU)
Týmová pracovna 7

Přihlásit se

Středa 17. 4. 2019

9:00 - 12:00 Základy nenásilné komunikace pro učitele

Na workshopu představíme základní principy nenásilné komunikace (NVC) a způsoby, jak je využít v každodenní práci učitele – zejména při komunikaci se studenty, ale také s jejich rodiči či vedením školy. Budeme střídat teoretické bloky s praktickými nácviky a využijeme také zkušenosti a situace z reálného života vás – tedy účastníků. Pokud chcete vědět více o přístupu NVC, mrkněte na web nenásilné komunikace.

Mgr. Petr Sucháček
Lektor působí na Filozofické fakultě MU.
Učebna L10

Přihlásit se

9:00 - 10:30 Jak na trendy projektovou výuku?

Projektová výuka podporuje u žáků rozvoj klíčových kompetencí i specifických výstupů dílčích vzdělávacích oborů. Ne vše, co se tváří jako projekt, ve skutečnosti výukovým projektem je. Abychom mohli využít  v praxi v maximální míře silných stránek výukového projektu, musíme mu dobře porozumět. Na prakticky vedeném workshopu se o to pokusíme a budeme se zabývat všemi fázemi výukového projektu. Zamyslíme se také nad pozitivy a negativy této komplexní výukové metody a možnostmi využití v praxi našich škol.

doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D.
Lektorka působí na Pedagogické fakultě MU.
Týmová pracovna 7

Přihlásit se

13:15 - 15:15 Jak podpořit klíčové kompetence ve svém předmětu?

Klíčové kompetence (KK) jsou tak trochu popelkou v rámcových vzdělávacích programech. Často se říká, že stačí dobře učit svůj předmět a KK rozvíjíte v pohodě zároveň s tím. Je to skutečně tak? A můžeme vlastně vůbec říct, co KK obnáší? Přijďte si vyzkoušet několik způsobů, kterými snadno zapojíte rozvoj klíčových kompetencí do výuky. Získáte přímou inspiraci i přehled o šíři dílčích dovedností, které každá z kompetencí zahrnuje.

Mgr. Kateřina (Káča) Parvonič
Lektorka je expertka v oblasti didaktiky.
Týmová pracovna 7

Přihlásit se

13:15 - 15:15 Odpojte se od technologií, ​připojte se k sobě

Na sociálních sítích trávíme v průměru 2,5 hodiny denně. Telefon si bereme i do těch nejosobnějších prostor, ukládáme si ho pod polštář a je to často ta první věc, kterou držíme po probuzení v ruce. Jak nás smartphony a sociální sítě ovlivňují v tom jak pracujeme, jak se učíme, jak se soustředíme, jak tvoříme vztahy k ostatním i sami sobě? Co jejich neustálá přítomnost v našich kapsách způsobuje a jak bychom k měli k technologiím přistupovat, abychom žili smysluplně a dokázali se ve světě notifikací, emailů, pípání a lajků vůbec něco naučit.
Workshop bude doplněn praktickými radami a tipy, jak k technologiím přistupovat v osobním životě a jak pracovat s digitálními domorodci ve školních lavicích. Těště se i na případové studie ze škol, kde lektorky vedou školení o digitálním well-beingu.

Bc. Karolína Presová & Mgr. Markéta Homolková
Lektorky působí v replugme.cz.
Učebna L10

Přihlásit se

14:00 - 15:30 Pedagogické praxe budoucích učitelů ruštiny: Zkušenosti a náměty

Pedagogická praxe tvoří stále významnější součást pregraduální přípravy  učitelů všech stupňů vzdělávání. Souvislá pedagogická praxe směřuje k rozvíjení učitelských kompetencí v celém rozsahu, studenti získávají zkušenosti s výukou v kontextu fungování třídy a školy a ověřují si úroveň své učitelské způsobilosti. Workshop povede zkušená mentorka studentů učitelství, vyučující ruštiny na EKO gymnáziu Brno, která se s posluchači podělí o dosavadní dlouholeté zkušenosti z realizace praxí studentů učitelství ruského jazyka na FF MU, pro které je workshop především určen.

PhDr. Helena Gazdová (EKO gymnázium Brno)
Učebna C.12
Na tento workshop není potřeba se přihlašovat, zkrátka přijďte.

15:30 - 17:30 Fakenews a dezinformace - jak s nimi bojovat?

Jak nepodléhat dezinformacím? Jak poznat hoax? Jak odhalit fake news? A jak o tom všem učit? Členové spolku Zvol si info přednáší o problematice dezinformací nejen pro studenty středních škol už od roku 2016. Workshop bude rozdělený do dvou částí, první teoretická a informativní část - seznámení s terminologií, dezinformačními technikami, a druhá praktická část - představení programů, které se právě této problematice věnují. Účastníkům workshopu chceme, také ukázat, kde čerpat materiály pro výuku a zejména také ukázat účastníkům, jak o fake news učit a na co žáky připravit.

Josefína Knollová a Kryštof Havelka
Učebna L10

Přihlásit se

Čtvrtek 18. 4. 2019

9:00 - 10:30 Jaký jsem učitel, jaké jsou mé hodiny

Reflexe tvoří spojnici mezi tím, co jsme prožili a tím, co si z tohoto prožitku odnášíme dále. Po celý náš profesní život se tak pomocí reflexe můžeme učit od sebe samého a z vlastních zkušeností. Na workshopu společně vyzkoušíme některé reflektivní techniky, které nám, učitelům, pomohou poznat vlastní výuku a posunout dál sebe i své studenty.

Mgr. Lenka Ludvíková
Lektorka působí na Filozofické fakultě MU.
Týmová pracovna 7

Přihlásit se

9:00 - 11:00 "Učitelské nomádství" aneb učitelem na cestách

Přemýšleli jste někdy o učení na volné noze nebo o učení na cestách? Máte v plánu vyjet do zahraničí, ale zároveň místo práce v kavárnách nebo na farmách chcete učit? Přijďte na workshop, který bude mít nevšední formát blízký cestovatelské besedě s fotografiemi. Přiblížím vám na něm své cesty po Kamerunu, Peru, Chile, Irsku, Skotsku a Maltě, kde mě učení druhých denně doprovázelo, až se nakonec stalo mým zdrojem obživy. Budu s vámi sdílet tipy a praktické rady, jak skloubit lásku k učení s láskou k cestování. Společně se taky podíváme na výhody a nevýhody učení na volné noze u nás i v zahraničí. Nakonec si budete moct na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je stát se na malou chvíli nezávislými učiteli.

Workshop je veden v českém jazyce.
Mgr. Dagmar Štěpánková
Lektorka je absolventkou ÚPV FF MU a učí angličtinu na volné noze.
Učebna L10

Přihlásit se

12:00 - 14:00 Globální témata ve výuce: Kdo je za vodou?

V programu účastníci a účastnice zažijí modelovou lekci, na základě které v následné analýze prozkoumáme možnosti zařazení globálních témat do výuky a využití metod kritického myšlení rozvíjejících dovednosti potřebné k prozkoumávání postojů, vedení smysluplné diskuze a informovanému rozhodování. Ukázková lekce se zaměří na mapování příčin a důsledků nedostatku pitné vody ve světě. Prostřednictvím práce s různými případy ze světa získají zúčastnění přehled o environmentálních, sociálních a ekonomických problémech s vodou a hledají, jaký k nim máme vztah. Společně uvažují, jak se dají problémy s vodou řešit a zda k jejich řešení můžeme přispívat i my.

Mgr. Petra Frühbauerová
Lektorka působí v NaZemi https://www.nazemi.cz/cs.
Týmová pracovna 7

Přihlásit se

14:00 - 15:15 Icebreakery a energizery aneb silné jazykové espresso

Všichni známe ty hrozné okamžiky zoufalství, když se zdá, že studenti usínají a zdá se, že únava přebírá vládu nad celou třídou… Dobrá zpráva! Existuje způsob, jak se tomu bránit (a vyhrát)! A co je ještě lepší, je to zábava a je opravdu těžké si to neužít! Tento workshop Vám umožní ochutnat příjemnou kombinaci těchto aktivit (tzv. silné jazykové espresso). Tyto aktivity Vás rozhýbají, probudí a vykouzlí Vám úsměv ve tváři. Pokusím se nedat Vám jen ochutnávku, ale také osvědčený recept, jak ho připravit. Jako dárek na rozloučenou dostanete mini e-book se všemi aktivitami, které si vyzkoušíme (a nejen těmi) tak, abyste je mohli kdykoliv použít ve Vaší výuce.

Workshop je veden v anglickém jazyce.
Mgr. Bronislav Sobotka
Lektor je učitelem angličtiny.
Učebna L10

Přihlásit se

15:30 - 16:45 Opravdové „speaking“ aktivity a diskuze

Co myslím opravdové? Inu, opravdovými „speaking“ aktivitami myslím aktivity, během kterých studenti opravdu chtějí mluvit, aktivity, do kterých studenty nemusíte nutit. Naopak, někdy může být opravdu těžké je zastavit. Nevěříte? Vůbec se Vám nedivím! Víte co? Co kdybyste si to zkusili? Během tohoto workshopu, se stanete opět studentem a strávíte mnoho času zábavou (mluvením) s ostatními účastníky. Nakonec se podíváme zpátky a budeme diskutovat o aktivitách jak a proč fungovaly (nebo taky nefungovaly). Jako dárek na rozloučenou dostanete mini e-book se všemi aktivitami, které si vyzkoušíme (a nejen těmi) tak, abyste je mohli kdykoliv použít ve Vaší výuce.

Workshop je veden v anglickém jazyce.
Mgr. Bronislav Sobotka
Lektor je učitelem angličtiny.
Učebna L10

Přihlásit se

Program 2018

Moc ve výuce začínajících učitelů

Moc učitele spočívá v ovlivňování postojů a jednání žáků, proto ji lze chápat jako jádrovou oblast výukového procesu. Nedokáže-li učitel pracovat se třídou, naplní svoje didaktické cíle jen stěží. V tomto workshopu se proto zaměříme na moc ve školní třídě. Zamyslíme se nad rozdíly mezi mocí a autoritou a popíšeme mocenské báze učitele, které vysvětlují, proč žáci (ne)plní učitelovy pokyny. Problematika moci ve školní třídě bude ilustrována na ukázkách z výzkumu studentů učitelství na praxi a upozorní tak na některé problémy, se kterými se začínající učitelé potýkají. Účastníci workshopu se seznámí s dotazníkem, na jehož základě mohou reflektovat mocenské báze ve svých třídách.

Lektorka: Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D.

Poznej svou výuku

Reflexe tvoří spojnici mezi tím, co jsme prožili a tím, co si z tohoto prožitku odnášíme do života. Po celý náš profesní život se tak pomocí reflexe můžeme učit od sebe samého a z vlastních zkušeností. Na workshopu společně vyzkoušíme některé reflektivní techniky, které nám, učitelům, pomohou poznat vlastní výuku. Skrze toto poznání  pak můžeme lépe pomoci našim žákům s učením.

Lektorka: Mgr. Lenka Zouhar Ludvíková

Hlas jako pracovní nástroj učitele

Hlas je pracovním nástrojem učitele. Umíme však naslouchat vlastnímu hlasu a pečovat o něj tak, abychom zvládali profesní zátěž? Víme, co způsobuje problémy s hlasem či hlasové poruchy a jak přispívat k jejich nápravě? Zamýšlíme se nad tím, jak dosáhnout dobré kondice mluvního hlasu? Pokud máte zájem o konkrétní techniky péče o hlas jako je např. Lax Vox aj., tak se sejděme na workshopu a vše vyzkoušejme.

Lektorka: doc. MgA. Jana Frostová, Ph.D.

Jak (ne)rozvíjet klíčové kompetence

Klíčové kompetence (KK) jsou tak trochu popelkou v rámcových vzdělávacích programech. Často se říká, že stačí dobře učit svůj předmět a KK rozvíjíte v pohodě zároveň s tím. Je to skutečně tak? A můžeme vlastně vůbec říct, co KK obnáší? Workshop nabídne základní cesty, jak se s KK poprat ve výuce, aby neutrpěl obsah jednotlivých předmětů a učitel samotný nezemřel vyčerpáním při přípravách.

Lektorka: Mgr. Kateřina (Káča) Parvonič

“Přisedni si” a uvidíš svět z jiného úhlu pohledu

Cílem workshopu s názvem Přisedni si je seznámit lidi s problematikou hendikepu. Jak mluvit s žáky o hendikepu? Jak to vypadá, když je ve třídě například vozíčkář? Přijďte na workshop, kde si zkusíte zajezdit na vozíku a zároveň dostanete možnost podívat se na svět hendikepu z jiného úhlu pohledu. Workshop proběhne pod taktovkou Ligy vozíčkářů. http://www.ligavozic.cz
Motivační video zde: https://www.youtube.com/watch?v=-v4ekM8dsjA

Lektorka: Bc. Ladislava Blažková

Panelová diskuse s učiteli

Také vás vždycky zajímalo, jaké to bude, až jednou překročíte pomyslný práh akademické půdy, a podpořeni pohledy mnoha párů očí ve zvědavém očekávání se plni nadšení a nezkrotného elánu vrhnete za katedru? Bum! Možná už jste slyšeli o takovém tom střetu s pedagogickou realitou... My vám ji teď nabízíme na stříbrném podnose: přijďte si popovídat se začínajícími učiteli i zkušenými matadory. O čem? O čemkoli chcete. Můžete se jich zeptat třeba na nejděsivější momenty jejich pedagogického života - a na to, jak si s nimi poradili. Nebo na chvíle, kdy byli s rozumem v koncích a od jakékoli dobré rady je dělily neprodyšně uzavřené dveře jejich vlastní třídy - přesto však tyto situace zvládli a rádi se s vámi podělí o pár zcela vlastních, veskrze osobních a nefalšovaných tipů a triků. Všichni tito - stále živí! - učitelé se na vás těší a věří, že diskuse bude v plném proudu!

Diskutující:
Bc. Alexandra Porembová (fyzika a matematika)
Bc. Lucie Kuczynská (angličtina a křesťanská nauka)
Mgr. Radek Matuška (chemie)

Testy a písemky: Skutečně testuji, nebo si házím kostkou?

Testy, písemky či zkoušení, ať si už o nich myslíme, co chceme, ke školství tak nějak patří. Pokud jsou testy dobré a skutečně měří šířku a hloubku nabytých znalostí, tak mohou kromě hodnocení žáků nebo studentů posloužit i jako zpětná vazba pro učitele, kolik toho žákům zvládl předat. Během tohoto workshopu se dozvíte, jakým způsobem funguje testování znalostí z hlediska tzv. klasické testové teorie. Jak jde odhadnout, do jaké míry test skutečně měří množství nabytých znalostí nebo osvojených dovedností, a do jaké míry je jeho výsledek jen dílem náhody a štěstí žáků na otázky. A jaká je naše jistota závěrečného hodnocení, když jej „poskládáme“ jako průměr z dílčích známek?

Lektor: Mgr. Hynek Cígler, Ph.D.

Základy nenásilné komunikace pro učitele

Na workshopu představíme základní principy nenásilné komunikace (NVC) a způsoby, jak je využít v každodenní práci učitele – zejména při komunikaci se studenty, ale také s jejich rodiči či vedením školy. Budeme střídat teoretické bloky s praktickými nácviky a využijeme také zkušenosti a situace z reálného života vás – tedy účastníků. Pokud chcete vědět více o přístupu NVC, mrkněte na nenasilnakomunikace.com.

Lektor: Mgr. Petr Sucháček

Zapoj technologie - zapojíš studenty

Workshop nabídne řadu aplikací a webových stránek, s jejichž pomocí zajistíte, že bude ve výuce každý student aktivně zapojen. Ukážeme si, jak efektivně sesbírat zpětnou vazbu, jak jednoduše studenty otestovat, jak je ve výuce aktivizovat, a mnoho dalšího. Vše si prakticky projdeme tak, abyste nástroje uměli ve své výuce využít. Na workshopu budou k dispozici tablety k zapůjčení, můžete si však donést i své mobilní zařízení.

Interaktivní pozvánka: https://spark.adobe.com/video/DYD6tRlNZfevb
Lektorka: Mgr. Tereza Talavašková

Globální témata nejsou nuda! Tak jak na ně?

Jak pomoci žákům a studentům lépe porozumět dnešnímu světu a podpořit je v přemýšlení v širších souvislostech? Na tomto praktickém workshopu se seznámíte s globálními tématy, která lze do výuky snadno vnášet, a probereme, jaké metody jsou pro to nejefektivnější. Poté, co si zažijete modelovou lekci, bude prostor si prolistovat publikace globálního vzdělávání určené pro pedagogy nejrůznějších předmětů a věkových skupin.

Lektorka: Mgr. Martina Holková

„Fakjů pane učiteli“ – Aneb jak učit náctileté (nejen) cizí jazyky

Náctiletí nejsou ani děti, ani dospělí. Někdo tuto skupinu učí rád, jiný se jí vyhýbá za každou cenu. Cílem našeho prakticky laděného workshopu je uvědomit si a pochopit, na čem stojí a padá úspěšná interakce s náctiletým žákem ve výuce. Pokusíme se společně charakterizovat specifika této skupiny a vlastnosti, které by měl mít úspěšný učitel, pracující s touto věkovou skupinou. Workshop by mohl pomoci účastníkům v realistickém posouzení a zhodnocení vlastních schopností a dovedností se zvláštním zřetelem na roli sebepoznání a emoční inteligence ve výukovém procesu.

Lektorky: Mgr. Linda Doleží, Ph.D. a Mgr. et Mgr. Alicja Ewa Leix, Ph.D.

Tvůrčí psaní a jeho využití ve výuce

Tento kurz je určen budoucím učitelům, kteří by se chtěli lépe seznámit s různými technikami tvůrčího psaní a jejich možným využitím ve výuce. Kurz bude zaměřený prakticky, účastníci si budou moct všechna cvičení sami vyzkoušet, aby lépe pochopili, jak a kdy je lze nejlépe uplatnit.

Richard Skolek je brněnský spisovatel, improvizátor a lektor. Zaměřuje se především na humoristickou literaturu a knihy pro děti, je autorem webového stripu Ždibřich. Zatím mu vyšlo osm knih. Věnuje se také improvizačnímu divadlu, založil a vede skupinu Střídavá péče. Pravidelně pořádá kurzy tvůrčího psaní a improvizace.

Lektor: Mgr. Richard Skolek

Inkluzivní vzdělávání a jak na něj

Inkluzivní vzdělávání je velmi diskutované téma. Co je však skutečnost a co smyšlenka? Je inkluze "zločinem na postižených dětech"? Zvládají učitelé najednou vzdělávat inkluzivně? Jak hodnotíme inkluzi nyní, půl roku po jejím zavedení? Jak na to, když chceme inkluzivně vzdělávat sami? Přijďte tyto a mnohé další otázky prodiskutovat na workshop Inkluzivní vzdělávání a jak na něj.

Lektorka: doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.

Pedagogická komunikace: věda, improvizace, či Higgsův boson?*

Pedagogická komunikace je ve světě pedagogické vědy evergreenem, který zkoumán byl, je a bude. Jaký však mají tyto výzkumy dopad na praxi? Mají jej vůbec mít? A jaký by mohl být? A jak na to? Na tyto otázky budeme hledat odpovědi na workshopu, který má ambici být nejen více praktický (65 %) než teoretický (35 %), ale hlavně užitečný (100 %).

* Higgsův boson nelze pozorovat přímo, neboť má příliš krátkou dobu života. Je ale možné zaznamenat produkty jeho rozpadu a z nich rekonstruovat vlastnosti původní částice (https://cs.wikipedia.org/wiki/Higgs%C5%AFv_boson).

Lektor: Mgr. Petr Sucháček

Nadáči, nadačky a nakládání s talentem. Existuje vůbec nějaký recept?

Už nás nebaví vykládat více či méně univerzální pedagogické a didaktické návody pro práci s nadanými studenty a studentkami. A proto jsme se rozhodli, že vás hodíme do vody s opravdovými nadáči z masa a kostí. Poradíte si s nimi? Workshop o hledání relativity a univerzálií při práci s těmi, co nás mnohdy převyšují už v pubertě. Máme se od nich co naučit?

Lektor: Mgr. Radek Matuška & Jirka, Jindra, Viki a Max

Dobrým učitelem, zn. snadno a rychle

Objevte svůj skrytý potenciál prostřednictvím unikátní finské metody. Absolvujte s námi ochutnávku ze vzdělávacího programu Profesní seniorita®, který je v České republice teprve od roku 2016. Pojďte společně zmapovat a rozvíjet dovednosti potřebné pro řízení a rozvoj Vaší kariéry. Poznejte své silné stránky, naučte se s nimi pracovat a rozvíjejte dovednosti zvládat změny.

Lektorky: Mgr. et Mgr. Klára Harvánková a Mgr. et Mgr. Zuzana Vařejková

Najdi si svůj styl: řešení konfliktů nejen na pracovišti

Každý máme svůj způsob a zaběhnutý přístup k řešení konfliktů, který pramení už z našeho dětství. Tento způsob nás předurčuje k tomu, jak si poradíme s konflikty ve svém okolí. V našem workshopu zjistíte, jakým stylem převážně přistupujete k řešení konfliktů. Na konkrétních situacích si potom ukážeme, jak můžeme řešit konflikty efektivněji. Workshop bude zaměřený na situace mezi kolegy a nadřízenými, ale principy můžete použít v jakékoliv konfliktní situaci.

Lektorky: Mgr. Monika Skutková a Mgr. Zuzana Sýkorová

Jak prolomit ledy aneb Ice-breaker aktivity ve výuce cizího jazyka

Můžete se těšit na workshop vedený v kreativním duchu a zaměřený na ice-breakové aktivity jako stmelující prvek v cizojazyčné výuce. Nejdříve se seznámíme s podstatou ice-breakových aktivit a jejich využitím při výuce cizího jazyka, a pak se společně vrhneme na vytváření vlastních ice-breakových aktivit. Také se budeme zabývat problematikou výběru vhodné aktivity pro danou hodinu s ohledem na úroveň cizojazyčných dovedností žáků, přičemž poukážeme na základní chyby v tomto směru a představíme některé povedené aktivity, se kterými budete lámat ledy ve třídě raz dva!

Lektorka: Mgr. et Mgr. Ivana Janovcová

Konfliktní žák ve vaší výuce - co s ním?

Jako učitelé běžně narazíte ve svých hodinách na žáka, který se vymyká svým chováním, způsobuje konflikty a znervózňuje vás. Co je nejlepší v takových chvílích dělat? Jak nejlépe reagovat? Je lepší zvládnout podobné situace sám, nebo raději požádat o pomoc? Ale koho vlastně? A jak neztratit po takových zkušenostech chuť do učení? Také se vám vybavuje Bart Simpson? Nejste daleko od pravdy… Pojďme si na konkrétních příkladech z praxe vyzkoušet, jak vše zvládnout co nejlépe

Lektorka: Mgr. Jana Hrubá

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info